Privacybeleid

Wij verheugen ons over uw interesse in onze webwinkel, de SCHIESSER Online Shop, en ons bedrijf, de SCHIESSER AG. Wij willen dat u zich bij uw bezoek aan onze website veilig en op uw gemak voelt. Daarom hechten wij grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij hebben alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor de privacybescherming onder de Duitse privacywetgeving (BDSG) en de Duitse telemediawetgeving (TMG) worden nageleefd door onszelf en door onze dienstverleners.

De navolgende bepalingen van onze privacyverklaring dienen u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en doorgeven.

Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder tot u als persoon te herleiden gegevens achter te laten, bijvoorbeeld wanneer u alleen informatie over onze producten wilt bekijken en daarvoor de relevante pagina's opent. Telkens wanneer een bezoeker onze homepage bezoekt of een op de homepage opgeslagen bestand afroept, wordt dit geregistreerd in een protocol. Dergelijke informatie wordt opgeslagen voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Geregistreerd worden: De naam van het opgeroepen bestand, de datum en uurtijd van het afroepen, de overgedragen hoeveelheid data, de melding over een geslaagde oproep, de gebruikte webbrowser en het aanvragende domein. Daarbij worden echter geen persoonlijke informatie over u doorgegeven en deze informatie wordt gescheiden opgeslagen van mogelijkerwijze opgegeven persoonlijke gegevens. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computers vastgelegd.

1. Verzameling en verwerking van data

Persoonlijke gegevens zijn informatie over uw identiteit. Hieronder valt informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Wanneer u in onze webwinkel artikelen bestelt zonder daarvoor een klantaccount aan te maken, hebben wij voor de afhandeling van de bestelling de volgende gegevens van u nodig: voornaam, achternaam, postadres en e-mailadres.

U heeft bovendien de mogelijkheid om een klantaccount aan te maken. Om uw persoonlijke klantaccount aan te maken hebben wij de volgende gegevens van u nodig: naam, voornaam, adres, uw e-mailadres en een door uzelf te kiezen wachtwoord. Door de button Registreren te bedienen, worden uw gegevens in onze database opgeslagen. In aansluiting op de registratie ontvangt u automatisch per e-mail een bevestiging dat uw klantaccount is aangemaakt. Het door u opgegeven e-mailadres en het gekozen wachtwoord dienen eveneens als inloggegevens voor het klantaccount. U heeft de mogelijkheid om uw gegevens op elk gewenst moment aan te passen in uw klantaccount. U dient de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden en niet aan derden te onthullen. U bent verplicht uw gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden.

2. Gebruiksdoel, gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens

Voor zover u ons via de webwinkel persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, verwerken en gebruiken wij die voor de bewerking van uw bestelling, de beantwoording van uw aanvragen, voor reclamedoeleinden en met name ook voor de toezending van nieuwsbrieven, voor zover u daar specifiek toestemming voor heeft verleend.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven of overgedragen, wanneer dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling, bijvoorbeeld voor het transport van de bestelde artikelen, of wanneer u daar vooraf mee ingestemd hebt. Deze derde partijen mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien houden wij ons het recht voor uw persoonlijke gegevens te vergelijken met gegevens die wij voor dezelfde doeleinden van derden ontvangen, en om die eventueel te completeren.

Wij onthullen de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, voor zover wij daartoe door een gerechtelijk vonnis verplicht zijn of wanneer de doorgifte noodzakelijk is om de naleving van onze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of te beschermen. Dit geldt overeenkomstig voor de opslag van de gegevens. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde dienstverleners worden door ons verplicht tot geheimhouding en de naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving (BDSG). De toegang tot persoonlijke gegevens door onze werknemers blijft beperkt tot die werknemers die de betreffende gegevens daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en taken.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens zo op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kan de volledige veiligheid van data niet door ons worden gegarandeerd, zodat wij u adviseren gebruik te maken van de normale post voor vertrouwelijke informatie.

3. Gebruik van analysetools

In onze Online Shop worden met technologieën van ECONDA GmbH (www.econda.de) data verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen sessie-cookies worden ingezet die gegevens echter uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzamelen en opslaan. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website als persoon te identificeren en worden niet gecombineerd met informatie over de drager van het pseudoniem. De toestemming voor de verzameling en opslag van gegevens kan op elk gewenst moment worden herroepen met het oog op de toekomst.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en u in staat stellen het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar/exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik samenhangende diensten aan de website-eigenaar te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere data van Google. U kunt de opslag van cookies door een daarop gerichte instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijkerwijze niet alle functies van de website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie en verwerking van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde data (incl. Uw IP-adres) door Google verhinderen door de onder deze link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren.

4. Social Plugins

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins (plug-ins) van meerdere sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u bijvoorbeeld content delen of producten aanbevelen. Deze plug-ins zijn op Schiesser standaard gedeactiveerd en verzenden daarom geen data. Voor informatie over het doel en de omvang van de verzameling, verwerking en het gebruik van data door sociale netwerken en over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de betreffende netwerken of websites. De links daarvoor vindt u verderop. Ook wanneer u niet ingelogd bent bij de sociale netwerken, kunnen vanaf websites met actieve Social Plugins data naar de netwerken worden verzonden. Door een actieve plug-in wordt bij elke oproep van de website een cookie met een identificatie/aanduiding geplaatst. Omdat uw browser dit cookie bij elke verbinding met een netwerkserver ongevraagd meestuurt, zou het netwerk in principe een profiel kunnen samenstellen van de websites die de bij de aanduiding horende gebruiker heeft bezocht. En het zou dan ook beslist mogelijk zijn om deze aanduiding op een later tijdstip - bijvoorbeeld bij een latere aanmelding in het sociale netwerk - ook weer aan een persoon te koppelen. Op onze websites gebruiken wij de volgende plug-ins:

Facebook, Google, Twitter, Instagram, YouTube en Pinterest

4.1 Facebook

Wij gebruiken het sociale netwerk facebook.com dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS („Facebook“). Wanneer u een pagina van onze website oproept die een Facebook-plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en wordt door de browser in de website geïntegreerd. Door de integratie van de plug-in ontvangst Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt geopend. Bent u bij Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Wanneer u interacties aangaat met de plug-ins, bijvoorbeeld door de “Vind ik leuk” button te bedienen of een commentaar af te geven, dan wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Voor informatie over het doel en de omvang van de verzameling, verwerking en het gebruik van data door Facebook en over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook. Deze vindt u hier. Wanneer u niet wilt dat Facebook via onze website data over u verzamelt, dient u zich uit te loggen bij Facebook, voordat u onze website bezoekt.

4.2 Google

Wij maken gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Google dat door Google Inc. wordt geëxploiteerd, Wanneer u een website van ons bezoekt waarin een Google+ button verschijnt, bestaat de mogelijkheid dat uw browser een verbinding met Google tot stand brengt. Daarmee wordt de inhoud van de schermknop naar Google verzonden, maar volgens Google worden dan geen persoonsgerelateerde gegevens naar Google doorgegeven, wanneer u niet bij Google ingelogd bent. Voor zover u bij Google+ ingelogd bent en deze website of de inhoud ervan aan uw Google+ profiel koppelt, worden in het kader van dat proces diverse gegevens, en eventueel ook persoonlijke gegevens, door u aan Google doorgegeven. Op die manier neemt Google er kennis van dat u onze website hebt bezocht. Wij willen u er hier expliciet op wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of slechts weinig kennis hebben van de categorieën van deze data, de inhoud van deze data en de verdere verwerking of het gebruik ervan door Google. Wanneer u lidt bent van Google+ en niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en deze aan uw bij Google opgeslagen lidmaatschapsdata koppelt, moet u bij Google uitloggen, voordat u onze website bezoekt. De link naar de privacyverklaring van Google vindt u hier.

4.3 Twitter

Wij maken gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Twitter dat door Twitter Inc. wordt geëxploiteerd, De link naar de privacyverklaring van Twitter vindt u hier: Privacyverklaring van Twitter. https://twitter.com/privacy Voor zover u gebruik maakt van deze Twitter-diensten en de dienst "Re-Tweet", worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw account bij Twitter en worden deze eventueel ook aan andere gebruikers getoond. In het kader van dit proces worden diverse, eventueel ook persoonsgerelateerde gegevens door u aan Twitter doorgegeven. Wanneer u bij Twitter ingelogd bent, wordt bijvoorbeeld ook aan Twitter doorgegeven dat u onze website hebt bezocht en eventueel een van de plug-ins hebt gebruikt. Wij willen u er hier expliciet op wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of slechts weinig kennis hebben van de categorieën van deze data, de inhoud van deze data en de verdere verwerking of het gebruik ervan door Twitter. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder http://twitter.com/privacy. Uw persoonlijke instellingen voor de privacybescherming voor uw Twitter-account kunt u hier aanpassen in uw accountinstellingen.

4.4 Pinterest

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Pinterest dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA („Pinterest“). De link naar de privacyverklaring van Pinterest vindt u hier. Privacyverklaring van Pinterest. http://about.pinterest.com/privacy/ Voor informatie over het doel en de omvang van de verzameling, verwerking en het gebruik van data door Pinterest en over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Pinterest.

4.5 Youtube

Wij maken gebruik van plug-ins van de website Youtube die wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS („Youtube”). Voor zover u bij Youtube ingelogd bent en deze website of de inhoud ervan aan uw Youtube-profiel koppelt, worden in het kader van dat proces diverse gegevens, en eventueel ook persoonlijke gegevens, door u aan Google doorgegeven. Op die manier neemt Google er kennis van dat u onze website hebt bezocht. Wij willen u er hier expliciet op wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of slechts weinig kennis hebben van de categorieën van deze data, de inhoud van deze data en de verdere verwerking of het gebruik ervan door Google. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Youtube resp. Google.

4.6 Instagram

Wij maken gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Instagram dat wordt geëxploiteerd door Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). Voor zover u bij uw Instagram-account ingelogd bent en deze website of de inhoud ervan aan uw Instagram-profiel koppelt, worden in het kader van dat proces diverse gegevens, en eventueel ook persoonlijke gegevens, door u aan Instagram doorgegeven. Op die manier neemt Instagram er kennis van dat u onze website hebt bezocht. Wij willen u er hier expliciet op wijzen dat wij als aanbieder van deze website geen of slechts weinig kennis hebben van de categorieën van deze data, de inhoud van deze data en de verdere verwerking of het gebruik ervan door Instagram. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram.

5. Cookies

Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van uw internetbrowser worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser opnieuw te herkennen. De in de cookies opgeslagen informatie zorgt ervoor dat u bij uw volgende bezoek aan onze websites automatisch herkend wordt en dat ons aanbod voor u gebruiksvriendelijker wordt gemaakt, bijv. door de navigatie te vergemakkelijken. Cookies maken het ons bijvoorbeeld mogelijk een website aan uw interesses aan te passen of uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf verhinderen door in uw browser-instellingen “geen cookies accepteren” te selecteren. Hoe u dat per individueel geval moet doen, kunt u vinden in de handleiding van uw browser. Wanneer u geen cookies accepteert, kan dit beperkingen in de functionaliteiten van ons aanbod tot gevolg hebben.

6. Kredietwaardigheidsonderzoek

Binnen het kader van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van uw te beschermen rechten en belangen kunnen wij na een bestelling door u uw gegevens voor een kredietwaardigheidscontrole doorsturen naar Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74 in 80939 München (kredietwaardigheidsbureau) of naar Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11 in 41460 Neuss (kredietwaardigheidsbureau) om een dergelijke controle aan te vragen.

7. Informatieverstrekking

In overeenstemming met §§ 34, 35 BDSG informeren wij u op schriftelijke aanvraag graag over de over uw persoon opgeslagen gegevens en over het doel waarvoor wij die informatie hebben opgeslagen.

8. Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheidsmaatregelen en de maatregelen voor de privacybescherming aan te passen, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de technische ontwikkelingen. In die gevallen zullen wij ook de aanwijzingen en informatie in onze privacyverklaring overeenkomstig aanpassen. Ga daarom altijd uit van de actueel geldende versie van onze privacyverklaring.

9. Links

Voor zover u gebruik maakt van externe links die op onze websites worden aangeboden, vallen deze links buiten het kader van deze privacyverklaring. Wanneer wij links naar andere websites aanbieden, proberen wij veilig te stellen dat deze websites ook aan onze normen op het gebied van veiligheid en privacybescherming voldoen. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van voorschriften en bepalingen op het gebied van veiligheid en privacybescherming door andere aanbieders. Raadpleeg daarom op de websites van dergelijke andere aanbieders ook de daar beschikbaar gestelde privacyverklaringen.

10. Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u via onze nieuwsbrieven te informeren over de nieuwste modetrends, onze actuele koopjes en interessante speciale acties in onze Online Shop, onze SCHIESSER-Stores en onze Factory Outlet Centers. Hiervoor hebben wij uitsluitend uw e-mailadres nodig. Wanneer u achteraf de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via een eenvoudige e-mail daarvoor afmelden. Verdere informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrief.

Voor de toezending van nieuwsbrieven maken wij gebruik van gespecialiseerde dienstverleners waaraan wij de daarvoor benodigde persoonlijke gegevens doen toekomen. Deze dienstverleners verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van ons. De naleving van de privacyvoorschriften en van de vereiste veiligheidsmaatregelen wordt door ons gegarandeerd.

11. Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van Schiesser ontvangt u van ons regelmatig productaanbevelingen per e-mail. Deze aanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van de vraag of u geabonneerd bent op de nieuwsbrief of niet. Wij willen u op die manier informeren over producten in ons aanbod die u op basis van uw eerdere aankopen wellicht zouden kunnen interesseren. Daarbij houden wij ons strikt aan toepasselijke wettelijke bepalingen. Voor zover u deze aanbevelingen en suggesties of helemaal geen reclameberichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u daar op elk gewenst moment bezwaar tegen aantekenen zonder dat hiervoor voor u andere kosten ontstaan dan de eventuele verzendkosten volgens de basistarieven. Een mededeling in tekstvorm aan de genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, post) is daarvoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in elke e-mail een afmeldingslinks.

12. Individuele reclame voor u

Informatie die wij van u ontvangen, helpt ons uw shoppingervaring permanent te verbeteren en om deze klantvriendelijk en individueel in te richten. De door u doorgegeven en automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt om op u en uw interesses afgestemde reclame samen te stellen. Wij gebruiken hiervoor de beschikbare informatie zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over de computer en de verbinding met het internet, het besturingssysteem en het platform, uw bestelhistorie, de datum en uurtijd van het bezoek aan de homepage en producten die u heeft bekeken. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door de analyse en beoordeling van deze informatie is het ons mogelijk onze websites en ons internetaanbod te verbeteren en om u daardoor gerichte reclame toe te sturen. Dit is reclame die producten aanbeveelt die u naar alle waarschijnlijkheid daadwerkelijk interesseren. Het is ons doel om onze reclame nuttiger en interessanter voor u te maken. Daarom helpt de analyse van de over u verzamelde gepseudonimiseerde gegevens ons te vermijden dat wij u ongerichte en wellicht oninteressante informatie toesturen. Wij sturen u daarentegen reclame - bijv. nieuwsbrieven, productaanbevelingen per e-mail of post - die afgestemd is op uw interesses. In die zin gaan wij ook na welke van onze reclame-mails u opent om te voorkomen dat wij u onnodige e-mails toesturen. Ik ga ermee akkoord dat Schiesser de door mij meegedeelde gegevens en verdere voor mijn klantaccount opgeslagen informatie, zoals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens, gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame en/of speciale aanbiedingen en service te presenteren. Indien u geen gerichte, gepersonaliseerde reclame wilt ontvangen, kunt u daar op elk gewenst moment bezwaar tegen maken in algemene zin of voor specifieke maatregelen. Een mededeling in tekstvorm aan de genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, post) is daarvoor voldoende.

13. Kinderen en jongeren

Personen die nog geen 18 zijn, mogen zonder toestemming van ouders of voogd principieel geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven. Wij wijzen u er bovendien uitdrukkelijk op dat wij geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren aanvragen, verzamelen of aan derden doorgeven.

14. Herroepingsrecht / Verwijdering van gegevens / Verantwoordelijkheid / Aanspreekpunt

U kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen het gebruik en de verwerking van uw gegevens. U kunt daarvoor per post contact opnemen met onze manager voor privacybescherming, de heer Ulrich Hermann, SCHIESSER AG, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, of per e-mail onder datenschutz@schiesser.com. Wij zullen uw data vervolgens verwijderen, tenzij wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen een verwijdering verbieden. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd in plaats van verwijderd.

Uw opgeslagen persoonlijke gegevens worden bovendien automatisch verwijderd, wanneer die voor de vervulling van de door de opslag beoogde doeleinden niet meer nodig zijn of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is. Mochten wettelijke bewaringsvoorschriften een verwijdering verbieden, dan worden de gegevens geblokkeerd in plaats van verwijderd.

Ook voor alle overige vragen over onze privacyverklaringen (bijv. correctieverzoeken) kunt u contact opnemen met onze manager voor privacyzaken.

Als PDF downloaden